Pretraga

Registracija igrača

Izrada takmičarske legitimacije

Dokumentacija za PRVU takmičarsku legitimaciju:

 • Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju – Uplata se vrši ISKLJUČIVO na račun regionalnog saveza gde se radi registracija
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (original obavezno dostaviti kancelariji regionalnog saveza)

 

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:

 • Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
 • Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju – Uplata se vrši ISKLJUČIVO na račun regionalnog saveza gde se radi registracija
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (original obavezno dostaviti kancelariji regionalnog saveza)
ŽIRO RAČUNI ZA UPLATU IZNOSA ZA IZRADU TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE

Igrači koji se registruju u kancelarijama regiona, uplatu vrše direktno na njihov broj žiro računa

 • Teniski savez Srbije 165-5991-17
 • Teniski savez Beograda  340-11031157-46
 • Teniski savez Vojvodine 200-2387970101001-43
 • Teniski savez Istočne Srbije 105-20263-59
 • Teniski savez Zapadne Srbije i Šumadije 155-323-11