Pretraga
ITF_Flagballs_Serbia

Bitno obaveštenje za klubove: Promena zakona

Počinju da se primenjuju izmene Zakona o javnim nabavkama, a one se odnose na obavezu objavljivanja određenih dokumenata na Portalu javnih nabavki (https://jnportal.ujn.gov.rs/) od strane Tensikog saveza kao korisnika budžetskih sredstava
Kako bismo izvršili tu obavezu, a ujedno bili u mogućnosti da isplatimo fakture koje izdajete Teniskom savezu (po bilo kom osnovu: turniri, nagrade, putni troškovi itd) potrebno je da se registrujete na pomenuti Portal javnih nabavki
Uputstvo za registraciju se nalazi na LINKU.