Pretraga

Sve kotizacije za takmičenja u 2024. godini

Upravni odbor Teniskog saveza Srbije doneo je odluku o visini kotizacija za 2024. godinu na sednici održanoj 5. decembra.
Godišnja članarina za registraciju klubova je 20.000 dinara, dok je upis novih klubova 12.000. Za registraciju igrača potrebno je da se izdvoji 3.000, za igrača 10s 2.000, a za veterana 2.500 dinara.
Kotizacije za turnire su: 4.500 dinara za A kategoriju, 4.000 dinara za prvu i 3.000 dinara za 2. kategoriju, dok se za međunarodne turnire kotizacije naplaćuju po pravulnicima ITF i TE.
Odluku možete da pronađete na linku – ODLUKA O KOTIZACIJAMA.

TSS-logo-cirilica